ESMAABI PÕHIKURSUS - 16 tundi
Kursuse eesmärk on anda inimesele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Õpperühma suurus on 10-16 inimest.

Kursusel õpetatakse:

 • õnnetusolukorra hindamist;
 • kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi;
 • elustamist ja AED aparaadi kasutamist;
 • verejooksude peatamist;
 • sidumist;
 • šokis inimese abistamist;
 • esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral;
 • teadvusekaotanud inimese abistamist.

(16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja!

Kursus sobib ka Soome EA1 taseme esmaabiandja koolituseks.
Kursuse lõpus kontrolltesti veatul sooritamisel väljastatakse soovi korral rahvusvaheliselt tunnustatud EUROSERTIFIKAAT.

Põhikursustel omandatud teadmisi tuleb värskendada iga kolme aasta tagant 6 tunnistel täiend/kordusõpete kursustel.


ESMAABI LÜHIKURSUS - 8 tundi
Kursuse eesmärk on anda töötavatele inimestele esmaabialaseid põhiteadmisi ja oskusi, õpetab kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni. Õpperühma suurus on 10-16 inimest.

Kursusel õpetatakse:
 • tegutsemist õnnetuskohal;
 • elustamist ja AED aparaadi kasutamist;
 • verejooksude peatamist;
 • šokis kannatanu abistamist;
 • esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste korral;
 • sidumist;
 • esmaabi äkkhaigestumiste korral.
Vältimatu ehk elupäästva esmaabi oskusi peab kordama/harjutama üks kord aastas.


ESMAABI TÄIEND/KORDUSÕPPE KURSUS - 6 tundi
Kursuse eesmärk on korrata ja täiendada esmaabi põhikursustel omandatud esmaabiteadmisi ja oskusi. Tutvustatakse erinevaid olukordi ja õnnetusjuhtumite vältimist.


ELUSTAMISKURSUS - 3 tundi
Kursuse eesmärk on õpetada kannatanu elu päästmist elustamisvõtetega.

Kursusel õpetatakse:
 • kuidas kutsuda abi;
 • haigusi, kahjustusi ja vigastusi, mille korral on vaja inimest elustada;
 • südameseiskumise kindlakstegemist;
 • kunstliku hingamise tegemist;
 • välise südamemassaazhi tegemist ja AED aparaadi kasutamist;
 • lapse elustamist.
Elustamisoskusi peab kordama, harjutama üks kord aastas.

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
     milline kursus valida ?
     kursuste toimumine
     meie lektorid
     hinnakiri
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt