Eesti Punase Risti otsimisteenistus loodi 1991. aastal ning see töötab kooskõlas Genfi Konventsioonidega. Otsimisteenistuse kriteeriumiteks on:

•relvakonflikti või katastroofi tagajärjel lahkuläinud pereliikmete otsimine.
•Punase Risti Teate (Red-Cross-Message = RCM) edastamine Eesti Vabariigis elavate isikute ja katastroofi / relvakonflikti piirkonnas elavate sugulaste vahel
•II Maailmasõja ajal sundtöödel / koonduslaagris viibimise kohta arhiividokumentide hankimine Saksa Punaselt Ristilt.
•II Maailmasõja ajal langenud sõjaväelaste haudade otsimine
•II Maailmasõja ajal deporteeritud / evakueeritud isikutele arhiividokumentide hankimine Venemaa Punaselt Ristilt

RCM on mõeldud sidepidamiseks relvakonflikti või katastroofi piirkonnas asuvate sugulastega. Sõnumi alla tuleb kirjutada sugulus-aste ning selles on lubatud edastada vaid isiklikku informatsiooni. Poliitikast, sõjategevusest ja majandusest kirjutamine ei ole lubatud. Sõnumi soovitatav pikkus on 25 sõna.

Informatsiooni ja RCM - blankette on võimalik saada Eesti Punase Risti Keskbüroost.
Info 641 1645

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
  Millega me tegeleme
     tervisekasvatus
     otsimisteenus
     hauakülastustõendid
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt