Rahvusvahelise Punase Risti Liikumise põhimõtted

Punane Rist ja liikumise vabatahtlikud lähtuvad oma tegevuses seitsmest põhimõttest:

INIMLIKKUS: Liikumise eesmärgiks on kaitsta elu ja tervist ning tagada lugupidamine inimese vastu.

VÕRDSUS: Liikumine ei erista inimesi rahvuse, rassi, usuliste tõekspidamiste, klassikuuluvuse või poliitiliste veendumuste alusel. Leevendades üksikisiku kannatusi, lähtutakse tema esmavajadustest ja antakse eelisõigus kõige suuremas hädas olijaile.

ERAPOOLETUS: Liikumine ei lasku poliitilistesse, usulistesse, rassilistesse või ideoloogilistesse vaidlustesse. Liikumine abistab lahinguväljal vahet tegematta kõiki haavatuid ning üritab nii rahvusvahelise kui rahvusliku mõjuvõimuga leevendada või ära hoida kõiki inimkannatusi.

SÕLTUMATUS: Liikumine on sõltumatu. Rahvuslikud Punase Risti seltsid peavad oma valitsuste humanitaarteenistusi abistades ja seadustele alludesalati säilitama oma sõltumatuse, et olla igal ajal valmis Liikumise põhimõtteid järgides tegevusse astuma.

VABATAHTLIKKUS: Liikumine on vabatahtlik abistamisliikumine, mis ei lähtu mingil viisil kasu saamise soovist.

AINUSUS: Igas riigis võib olla vaid üks Punase Risti või Punase Poolkuu Rahvuslik Selts. See peab olema avatud kõigile. Seltsi humanitaartegevus hõlmab kogu riigi territooriumi.

ÜLEMAAILMSUS: Rahvuvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumine, millesse kuuluvatel rahvuslikel seltsidel on võrdne staatus ja võrdsed õigused ning kohustused üksteise abistamise osas, on ülemaailmne.

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
     ajalugu
     põhimõtted
     rahvusvahelised lepped
     embleemi kasutamine
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt