Genfi Konventsioonid

Genfi Konventsioonid ja selle Lisaprotokollid on rahvusvahelise humanitaarseaduse osaks, õiguslik kaitsesüsteem, mis käsitleb seda, kuidas võib sõdida ja peab inimesi kaitsma.

Konventsiooonid kaitseb eelkõige inimesi, kes ei võta sõjategevusest osa (tsiviilisikud, meedikud, kaplanid, abiandjad) ja neid, kes ei saa enam võidelda (haavatud ja haiged sõdurid, sõjavangid).

Genfi Konventsioon on maailma tähtsaim inimväärikuse kaitsmise instrument sõjasituatsioonis ja üks maailma enimratifitseeritud dokumente maailmas - kehtiv 194 riigis. Konventsioonid loodi 1864. aastal ja parandati 1949. aastal.

Konventsioon koosneb neljast Konventsioonist ja kolmest Lisaprotokollist:
- Esimene Konventsioon puudutab haavatud sõdureid lahinguväljal
- Teine Konventsioon puudutab haavatuid ja laevaõnnetuse üle elanud sõdureid merelahinguis
- Kolmas Konventsioon puudutab sõjavange
- Neljas Konventsioon puudutab vaenupoole kontrolli all olevaid tsiviilelanikke
- Esimene Lisaprotokoll puudutab rahvusvahelisi konflikte (võeti vastu 1977. aastal)
- Teine Lisaprotokoll puudutab mitterahvusvahelisi konflikte (võeti vastu 1977. aastal)
- Kolmas Lisaprotokoll puudutab eristavaid lisaembleeme ((võeti vastu 2005. aastal):

Loe lisaks ..

Rahvusvahelise humanitaarseaduse andmebaas on leitav Punase Risti Liikumise lehelt. Andmebaas sisaldab 100 erinevat kokkulepet ja seadusteksti, nelja Genfi Konventsiooni kommentaare ja 1977. aasta lisaprotokolle ja erinevate kokkulepete ratifitseerimise ja allkirjastamise hetkesisu.

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
     ajalugu
     põhimõtted
     rahvusvahelised lepped
     embleemi kasutamine
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt